18 decembrie 2009
ora 17:05

Dorin STEFAN – 7 proiecte (6, 6+1), o abordare contextuala

regulament a_ta 2009
Fisiere
date_de_completat.rtf
modele.pdf
regulament_concurs_anuala.pdf

sigla a_ta 2009
(pentru a descarca sigla dati click dreapta pe poza si apoi save as)

Despre
anuala timisoreana de arhitectura” – A_tA 2009 – este un eveniment organizat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Teritoriala Timis cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitectilor din Romania acordat din Timbrul Arhitecturii, în colaborare cu revista “de arhitectura”.
anuala timisoreana de arhitectura” – A_tA 2009 – îsi propune sa prezinte realizarile si proiectele din ultimul an si sa aduca în dezbatere problemele actuale ale profesiei.
anuala timisoreana de arhitectura” cuprinde expozitii, conferinte profesionale, prezentari de materiale si tehnologii, lansari de carte si alte publicatii, precum si festivitatea de decernare, a premiilor.

Expozitia realizari si proiecte
În cadrul „anualei timisoreane de arhitectura” – A_tA 2009 – va fi deschisa în 10 decembrie a.c. expozita de realizari – cu sectiunile “arhitectura”, “locuinte individuale”, “restaurare / reabilitare / reconversie” si “interior” – si de proiecte.

Participanti
La sectiunile din cadrul expozitiei realizari pot participa arhitecti si conductori arhitecti cu drept de semnatura din filiala Timis, precum si colective coordonate de arhitecti care intra în aceste categorii.
La sectiunea proiecte pot participa arhitecti si conductori arhitecti din filiala Timis, precum si colective coordonate de arhitecti care intra în aceste categorii. Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale, al proiectului respectiv.
Un participant poate prezenta în maximum 5 lucrari la una sau mai multe sectiuni. Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta maximum 3 panouri pentru fiecare lucrare.

Premii
În cadrul „anualei timisoreane de arhitectura” – A_tA 2009 – se vor acorda urmatoarele premii:
1 premiul de excelenta pentru arhitectura la sectiunea realizari “arhitectura” 2009, în valoare neta de 4 600 lei;
1 premiul de excelenta la sectiunea realizari “restaurare / reabilitare / reconversie” 2009, în valoare neta de 4 000 lei;
1 premiul pentru cea mai buna resedinta finalizata în ultimul an la sectiunea realizari “rezidentiale” 2009, în valoare neta de 4 000 lei;
1 premiul pentru arhitectura de interior la sectiunea realizari “interior” 2008, în valoare neta de 3 700 lei;
1 premiul pentru proiect de arhitectura la sectiunea proiecte, în valoare neta de 3 700 lei.
Înscrierea în concurs se face pe baza depunerii celor solicitate în termenul prevazut.

Conditiile de prezentare a lucrarilor în expozitie
La sectiunile realizari “arhitectura”, “restaurare / reabilitare / reconversie” si “interior” pot fi prezentate lucrari din categoria respectiva indiferent de marime si functiune, la sectiunile realizari “rezidentiale” pot fi prezentate lucrari de locuinte individuale indiferent de marime, iar la sectiunea proiecte pot fi prezentate proiecte contractate, dar nerealizate, proiecte de ofertare, proiecte de idee si proiecte de concurs.
Lucrarile pot fi prezentate în conditiile în care au fost finalizate în perioada 2008 – 2009 si nu au mai fost prezentate anterior în cadrul anualei.
Mentionam ca nu se pot prezenta proiecte deja realizate sau variante neexecutate ale unui proiect realizat si ca aceeasi lucrare nu poate fi prezentata în mai multe sectiuni.
Lucrarile pot fi realizate oriunde, inclusiv in strainatate, cu conditia ca realizatorul (autorul) sa fie inscris in Filiala Timis. La sectiunile realizari “arhitectura” si “restaurare / reabilitare / reconversie” se pot prezenta si proiecte de urbanism in conditiile în care ele contin si o parte de arhitectura (volumetrii, studii de fatade, diferite detalii de mobilare urbana si altele asemenea).

Conditiile obligatorii pentru admiterea lucrarilor în expozitie:
- lucrarile trebuie prezentate pe panouri cu dimensiunea de 70 x 100 x 3-5 mm, paginate vertical.
- fiecare lucrare poate fi expuna pe maxim 3 panouri într-o grafica la alegere. Panourile vor avea obligatoriu pozitionate pe ele sigla si datele conform modelelor din anexa.
- fiecare expozant poate prezenta maximum 3 panouri pentru fiecare lucrare.
- la sectiunile realizari “arhitectura”, “restaurare / reabilitare / reconversie”, “interior” si “rezidentiale” pe panouri vor fi prezentate:
– fotografii
– plan de situatie,
– planuri ale tuturor nivelurilor,
– sectiuni caracteristice
– text explicativ.


Optional pot fi prezentate fatade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiza, textul explicativ în engleza, etc.
Mentionam ca nu se accepta mai multe lucrari pe un panou
Odata cu depunerea panourilor se va depune obligatoriu si un CDsau DVDcare trebuie sa contina:
– imagini ale proiectului (si nu ale panourilor din expozitie), cel putin 5, în format tiff la 300 dpi
– necesare ptr. publicatii
– si în format jpg de cca. 100 Kb fiecare imagine
– necesare ptr. Site;
– plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor, fatade si sectiuni ale proiectului în format tiff la 300 dpi si în format jpg de cca. 100 Kb;
– text de prezentare a lucrarii în format rtf sau doc, maxim 6000 de caractere
– fisa tehnica de prezentare a lucrarii în format rtf sau doc Pe CDsau DVDpot fi adaugate în aceleasi conditii privind formatele si rezolutia:
– schite, perspective, detalii, scheme conceptuale, piese de analiza si axonometrii;
– scurt CV al autorului sau coautorilor în format rtf sau doc, maxim 3000 de caractere
– un film despre lucrare de maximum 3 minute în format mpeg.
Se pot prezenta mai multe proiecte pe un singur CDsau DVD, singurele conditii fiind ca ele sa apartina aceluiasi autor sau autori, sa fie puse în foldere distincte, sa contina toate elementele cerute, iar pe coperta sa existe numele autorului (autorilor) si titlul fiecarui proiect.

Predarea materialelor pentru expozitie

Fiecare lucrare va fi înscrisa separat în expozitie prin predarea a panoului/panourilor,
CD-ul (DVD-ul) cu date la sediul Filialei Teritoriale Timis, str. Augustin Pacha nr. 8, în intervalul 24 noiembrie - 8 decembrie 2009, în orarul de lucru anuntat.
La închiderea intervalului în care se pot depune lucrari se va întocmi o evidenta a acestora care va fi anuntata pe site-ul anualei în termen de 48 de ore.
Lucrarile depuse (panouri + CDsau DVD) nu se returneaza.

Publicare
Toate lucrarile care îndeplinesc cerintele de participare vor fi admise în expozitii în sectiunile corespunzatoare si publicate pe site-ul „anualei”.
Lucrarile nominalizate si premiate precum si cele selectionate de organizatori pentru valoarea lor vor putea fi prezentate în publicatii de promovare a „anualei” sau în articole în reviste.
Rugam toti participantii sa regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor si al altor materiale pentru utilizarea lor în site si catalog. Organizatorii nu vor fi raspunzatori de eventualele probleme în acest sens.

Juriul
Juriul, unic pentru toate sectiunile, este alcatuit dintr-un numar de 5 arhitecti dintre care se alege un presedinte.
Componenta juriului va fi adusa la cunostiinta publicului în cursul lunii noiembrie prin intermediul site-ului anualei si prin e-mail-uri catre membrii filialei.
Juriul beneficiaza de ajutorul unui secretar fara drept de vot care întocmeste procesele verbale ce vor fi semnate de toti membrii juriului.
Membrii juriului nu pot participa cu lucrari în sectiunile cu premii.

Premierea
Premierea va fi efectuata de catre juriu si se va desfasura în 2 etape :
1/ nominalizarea în care se determina lucrarile susceptibile de a primi premii;
2/ acordarea de premii dintre lucrarile anterior nominalizate, prin votul secret al fiecaruia dintre membri.
Hotararile juriului nu pot face obiectul nici unor contestatii.
Juriul îsi rezerva dreptul de a nu acorda premii sau nominalizari la oricare dintre sectiuni, în cazul în care sunt prezentate prea putine lucrari sau acestea nu corespund nivelului stabilit de acesta. Juriul poate de asemenea stabili împartirea premiului la mai multi competitori sau acordarea doar de mentiuni.
De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acorda de acelasi juriu în cadrul aceleiasi sesiuni de premiere. Existenta si valoarea acestor premii speciale vor fi anuntate în timp util.
În cadrul Serii Arhitecturii se vor anunta toate lucrarile nominalizate (care vor fi rasplatite cu premii în carti si/sau reviste) si se vor acoda premiile.

Calendarul expozitiilor cu premii al anualei
8 decembrie – termenul limita al înscrierii lucrarilor în concurs
10 decembrie – vernisajul expozitiei realizari si proiecte – deschiderea oficiala a „anualei”
19 decembrie – anuntarea nominalizarilor si festivitatea de premiere (Seara Arhitecturii)

Contact

Întrebari legate de concurs si participare pot fi adresate pe adresa de e-mail: contact@anualadearhitectura.ro
Data limita de adresare a întrebarilor este 30 noiembrie 2009.
Întrebarile puse si raspunsurile la ele vor fi afisate pe site-ul „anualei” pe masura primirii acestora.

Comitetul de organizare
arh. Adrian-Florin Ionasiu si arh. Erica-Gabriela Dudas