a_ta 2010
22 noiembrie - 22 decembrie

arhitectura
design
foto
film
conferinte
prezentari

regulament - premiile regionale pentru arhitectura
Fisiere
a_ta_2010_modele_panouri.pdf
a_ta_2010_modele_panouri_cu_explicatii.pdf
a_ta_2010_sigla.pdf
regulament_-_premiile_regionale_pentru_arhitectura.pdf

EXPOZIȚIE-CONCURS DE PROIECTE ȘI REALIZĂRI
PREMIILE REGIONALE PENTRU ARHITECTURĂ, LOCUINȚE INDIVIDUALE,
RESTAURARE / REABILITARE / RECONVERSIE, INTERIOR ȘI PROIECT

      Despre
anuala timișoreană de arhitectură” – a_ta 2010 – este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România acordat din Timbrul Arhitecturii, în colaborare cu revista “de arhitectură”.
anuala timișoreană de arhitectură” – a_ta 2010 – își propune să prezinte realizările și proiectele din ultimul an și să aducă în dezbatere problemele actuale ale profesiei.
anuala timișoreană de arhitectură”, care se va desfășura anul acesta între 22 noiembrie și 22 decembrie, cuprinde expoziții, conferințe profesionale, prezentări de materiale și tehnologii, lansări de carte și alte publicații, film, precum și festivitatea de decernare, a premiilor.

      Expoziția realizări și proiecte
În cadrul „anualei timișoreane de arhitectură” – a_ta 2010 – va fi deschisă în 9 decembrie a.c. expoziția de realizări – cu secțiunile “arhitectură”, “locuințe individuale”, “restaurare / reabilitare / reconversie” și “interior” – și de proiecte.

      Participanți
La secțiunile din cadrul expoziției realizări pot participa arhitecți și conductori arhitecți cu drept de semnătură din filiala Timiș, precum și colective coordonate de arhitecți care intră în aceste categorii.
La secțiunea proiecte pot participa arhitecți și conductori arhitecți din filiala Timiș, precum și colective coordonate de arhitecți care intră în aceste categorii.
Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale, al proiectului respectiv.
Un participant poate prezenta în maximum 5 lucrări la una sau mai multe secțiuni.
Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta maximum 3 panouri pentru fiecare lucrare.

      Premii
În cadrul „anualei timișoreane de arhitectură” – a_ta 2010 – se vor acorda următoarele premii:
1 premiu regional de excelență pentru arhitectură la secțiunea realizări “arhitectură” 2010, în valoare netă de 4.000 lei;
1 premiu regional de excelență la secțiunea realizări “restaurare / reabilitare / reconversie” 2010, în valoare netă de 3500 lei;
1 premiu regional pentru cea mai bună reședință finalizată în ultimul an la secțiunea realizări “rezidențiale” 2010, în valoare netă de 4.000 lei;
1 premiu pentru arhitectură de interior la secțiunea realizări “interior” 2010, în valoare netă de 3.500 lei;
1 premiu regional pentru proiect de arhitectură la secțiunea proiecte, în valoare netă de 3.500 lei. Înscrierea în concurs se face pe baza depunerii celor solicitate în termenul prevăzut

      Condițiile de prezentare a lucrărilor în expoziție
La secțiunile realizări “arhitectură”, “restaurare / reabilitare / reconversie” și “interior” pot fi prezentate lucrări din categoria respectivă indiferent de mărime și funcțiune, la secțiunile realizări “rezidențiale” pot fi prezentate lucrări de locuințe individuale indiferent de mărime, iar la secțiunea proiecte pot fi prezentate proiecte contractate, dar nerealizate, proiecte de ofertare, proiecte de idee și proiecte de concurs.
Lucrările pot fi prezentate în condițiile în care au fost finalizate în perioada 2009 – 2010 și nu au mai fost prezentate anterior în cadrul anualei.
Menționăm că nu se pot prezenta proiecte deja realizate sau variante neexecutate ale unui proiect realizat și că aceeași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe secțiuni.
Lucrarile pot fi realizate oriunde, inclusiv în străinatate, cu condiția ca realizatorul (autorul) să fie înscris în Filiala Timiș.
La secțiunile realizări “arhitectură” și “restaurare / reabilitare / reconversie” se pot prezenta și proiecte de urbanism în condițiile în care ele conțin și o parte de arhitectură (volumetrii, studii de fațade, diferite detalii de mobilare urbană și altele asemenea).

      Condițiile obligatorii pentru admiterea lucrărilor în expoziție
Lucrările trebuie prezentate pe panouri din mousse cu dimensiunea de 70 x 100 x 3-5 mm, paginate vertical.
La secțiunea realizări fiecare lucrare poate fi expusă pe maxim 3 panouri într-o grafică la alegere, iar la secțiunea proiecte pe 1 sau 2 panouri.
Panourile vor avea obligatoriu poziționate pe ele sigla și datele conform modelelor din anexă.
Fiecare expozant poate prezenta maximum 3 lucrări, cumulat la cele două secțiuni.
La secțiunile realizări “arhitectură”, “restaurare / reabilitare / reconversie”, “interior” și “rezidențiale” pe panouri vor fi prezentate:
– fotografii
– plan de situație,
– planuri ale tuturor nivelurilor,
– secțiuni caracteristice
– text explicativ.
Opțional pot fi prezentate fațade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiză, textul explicativ în engleză, etc.
Menționăm că nu se acceptă mai multe lucrări pe un panou
Odată cu depunerea panourilor se va depune obligatoriu și un CD sau DVD care trebuie să conțină:
– imagini ale proiectului (și nu ale panourilor din expoziție), cel puțin 5, în format tiff la 300 dpi
– necesare ptr. publicații – și în format jpg de cca. 100 Kb fiecare imagine – necesare ptr. Site;
– plan de situație, planurile tuturor nivelurilor, fațade și secțiuni ale proiectului în format tiff la 300 dpi și în format jpg de cca. 100 Kb;
– text de prezentare a lucrării în format rtf sau doc, maxim 6000 de caractere – fișă tehnică de prezentare a lucrării în format rtf sau doc Pe CD sau DVD pot fi adăugate în aceleași condiții privind formatele și rezoluția:
– schițe, perspective, detalii, scheme conceptuale, piese de analiză și axonometrii;
– scurt CV al autorului sau coautorilor în format rtf sau doc, maxim 3000 de caractere
Se pot prezenta mai multe proiecte pe un singur CD sau DVD, singurele condiții fiind ca ele să aparțină aceluiași autor sau autori, să fie puse în foldere distincte, să conțină toate elementele cerute, iar pe coperta să existe numele autorului (autorilor) și titlul fiecărui proiect

      Predarea materialelor pentru expoziție
Fiecare lucrare va fi înscrisă separat în expoziție prin predarea panoului/panourilor, CD-ul (DVD-ul) cu date la sediul Filialei Teritoriale Timiș, str. Ep. Augustin Pacha nr. 8, etaj 1, în intervalul 22 noiembrie - 6 decembrie 2010, de luni până vineri între 10:00 și 16:00.
La închiderea intervalului în care se pot depune lucrări se va întocmi o evidență a acestora care va fi anunțată pe site-ul anualei și pe blog-ul revistei “de arhitectură” în termen de 48 de ore.
Lucrările depuse (panouri + CD sau DVD) nu se returnează.

      Publicare
Toate lucrările care îndeplinesc cerințele de participare vor fi admise în expoziții în secțiunile corespunzătoare și publicate pe site-ul „anualei”.
Lucrările nominalizate și premiate precum și cele selecționate de organizatori pentru valoarea lor vor putea fi prezentate în publicații de promovare a „anualei” sau în articole în reviste.
Rugăm toți participanții să regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor și al altor materiale pentru utilizarea lor în site și alte publicații. Organizatorii nu vor fi răspunzători de eventualele probleme în acest sens.

      Juriul
Juriul, unic pentru toate secțiunile, este alcătuit dintr-un număr de 5 arhitecți (sau 4 arhitecți și 1 designer) dintre care se alege un președinte.
Componența juriului va fi adusă la cunoștiința publicului în cursul lunii noiembrie prin intermediul site-ului anualei și prin e-mail-uri către membri filialei.
Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar fără drept de vot care întocmește procesele verbale ce vor fi semnate de toți membrii juriului.
Membrii juriului nu pot participa cu lucrări în secțiunile cu premii.

Juriul expozitiiei concurs - cu premii regionale - din cadrul "anualei timisorene de arhitectura - a_ta 2010" este format din arhitectii:

Johannes Bertleff | exhibit | Brașov
Dorin Ștefan Adam | arhitect | București
Gabriel Adrian Roșca | cooplan | Sibiu
Arpad Zachi | Arhitext | București
Corvin Cristian | arhitect | București

     Premierea
Premierea va fi efectuată de către juriu și se va desfășura în 2 etape :
1/ nominalizarea în care se determină lucrările susceptibile de a primi premii;
2/ acordarea de premii dintre lucrările anterior nominalizate, prin votul secret al fiecăruia dintre membri. Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestații.
Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări la oricare dintre secțiuni, în cazul în care sunt prezentate prea puține lucrări sau acestea nu corespund nivelului stabilit de acesta. Juriul poate de asemenea stabili împărțirea premiului la mai mulți competitori sau acordarea doar de mențiuni.
De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere. Existența și valoarea acestor premii speciale vor fi anunțate în timp util. Sâmbătă 18 decembrie a.c., în cadrul Serii Arhitecturii se vor anunța toate lucrările care au fost nominalizate și se vor acoda premiile.

     Calendarul expozițiilor cu premii al anualei
6 decembrie – termenul limită al înscrierii lucrărilor în concurs
9 decembrie – vernisajul expoziției realizări și proiecte
11 decembrie – anunțarea nominalizărilor
19 decembrie – festivitatea de premiere (Seara Arhitecturii)