a_ta 2010
22 noiembrie - 22 decembrie

arhitectura
design
foto
film
conferinte
prezentari

regulament - premiile nationale pentru arhitecturanational
Fisiere
a_ta_2010_modele_panouri_cu_explicatii1.pdf
a_ta_2010_modele_panouri1.pdf
a_ta_2010_modele_preselectie.pdf
a_ta_2010_sigla1.pdf
regulament_-_premiile_nationale_pentru_arhitectura.pdf

EXPOZIȚIA-CONCURS NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ
PREMILE NAȚIONALE PENTRU ARHITECTURĂ 2010

     Despre
anuala timișoreană de arhitectură” – a_ta 2010 – este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România acordat din Timbrul Arhitecturii, în colaborare cu revista “de arhitectură”.
anuala timișoreană de arhitectură” – a_ta 2010 – își propune să prezinte realizările și proiectele din ultimul an și să aducă în dezbatere problemele actuale ale profesiei.
anuala timișoreană de arhitectură”, care se va desfășura anul acesta între 22 noiembrie și 22 decembrie, cuprinde expoziții, conferințe profesionale, prezentări de materiale și tehnologii, lansări de carte și alte publicații, film, precum și festivitatea de decernare, a premiilor.

      Expoziția națională
În cadrul „anualei timișoreane de arhitectură” – a_ta 2010 – va fi deschisă în 8 decembrie a.c. expoziția națională de proiecte realizate cu secțiunile de concurs “arhitectură sub 1000 mp” și “arhitectură peste 1000 mp”.

      Participanți
La secțiunile din cadrul expoziției pot participa arhitecți și conductori arhitecți cu drept de semnătură din toată țara, precum și colective coordonate de arhitecți care intră în aceste categorii.
Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale, al proiectului respectiv.
Un participant poate prezenta un maxim de 4 lucrări însumate la cele două secțiuni.
Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta maxim 2 panouri pentru fiecare lucrare.

      Premii
În cadrul „anualei timișoreane de arhitectură” – a_ta 2010 – se vor acorda următoarele premii:
1 premiul național de excelență pentru arhitectură sub 1000 mp, în valoare netă de 4.000 lei;
1 premiul național de excelență pentru arhitectură peste 1000 mp, în valoare netă de 4.000 lei.
Înscrierea în concurs se face pe baza depunerii celor solicitate în termenul prevăzut.

     Condițiile de prezentare a lucrărilor în expoziție
La secțiunile “arhitectură sub 1000 mp” și “arhitectură peste 1000 mp” pot fi prezentate lucrări din categoria respectivă indiferent de funcțiune sau dacă sunt lucrări noi sau sunt lucrări de reconversie, restaurare, reabilitare, etc.
Lucrările pot fi prezentate în condițiile în care au fost finalizate în ultimii doi ani (decembrie 2008 – decembrie 2010).
Lucrarile pot fi realizate oriunde, inclusiv în străinatate, cu condiția ca realizatorul (autorul) sa fie înscris în Ordinul Arhitecților din România.
La secțiunile respective se pot prezenta și proiecte urbane realizate (piețe, scuaruri și altele asemenea).

      Condițiile obligatorii pentru admiterea lucrărilor în expoziție
Predarea proiectelor se va desfășura în două etape. Prima constă în transmiterea unui document pdf de până la 5 planșe A3, paginate pe orizontală conform modelelor, conținând date esențiale aferente proiectului. Pe baza acestora, juriul va efectua preselecția. În cea de-a doua etapă, autorii proiectelor selecționate vor elabora prezentarea finală, respectiv 1 sau 2 panouri pentru fiecare lucrare admisă în expoziția-concurs.
     Condiții de admitere pentru etapa 1 – preselecție
Lucrările în format pdf într-o rezoluție redusă (72 sau 96 dpi), conținând obligatoriu date, text explicativ, desene (planuri de situație, planuri de nivel, secțiuni, fațade, detalii, etc.), fotografii ale lucrării și, opțional, randări, fotografii după machetă, scheme explicative și altele asemenea se vor preda până la data de 8 noiembrie prin transfer electronic pe adresa contact@anualadearhitectura.ro. În data de 15 noiembrie se vor anunța lucrările selecționate prin postarea pe site și blog-ul revistei “de arhitectură” și prin anunțarea autorilor prin e-mail. Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestații.
     Condițiile de admitere pentru etapa 2 – expoziția-concurs
Lucrările trebuie prezentate pe panouri din mousse cu dimensiunea de 70 x 100 x 3-5 mm, paginate vertical. Fiecare lucrare poate fi expusă pe maxim 2 panouri într-o grafică la alegere.
Panourile vor avea obligatoriu poziționate pe ele sigla și datele conform modelelor din anexă.
La secțiunile din concurs pe panouri vor fi prezentate:
– fotografii
– plan de situație
– planuri ale tuturor nivelurilor
– secțiuni caracteristice
– text explicativ.
Opțional pot fi prezentate fațade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiză, textul explicativ în engleză, etc.
Menționăm că nu se acceptă mai multe lucrări pe un panou
Odată cu trimiterea/predarea panourilor se va trimite/depune obligatoriu și un CD sau DVD care trebuie să conțină:
– imagini ale proiectului (și nu ale panourilor din expoziție), cel puțin 5, în format tiff la 300 dpi – necesare ptr. publicații – și în format jpg de cca. 100 Kb fiecare imagine – necesare ptr. Site;
– plan de situație, planurile tuturor nivelurilor, fațade și secțiuni ale proiectului în format tiff la 300 dpi și în format jpg de cca. 100 Kb;
– text de prezentare a lucrării în format rtf sau doc, maxim 6000 de caractere
– fișă tehnică de prezentare a lucrării în format rtf sau doc
Pe CD sau DVD pot fi adăugate în aceleași condiții privind formatele și rezoluția:
– schițe, perspective, detalii, scheme conceptuale, piese de analiză și axonometrii;
– scurt CV al autorului sau coautorilor în format rtf sau doc, maxim 3000 de caractere
Se pot prezenta mai multe proiecte pe un singur CD sau DVD, singurele condiții fiind ca ele să aparțină aceluiași autor sau autori, să fie puse în foldere distincte, să conțină toate elementele cerute, iar pe coperta să existe numele autorului (autorilor) și titlul fiecărui proiect.

      Predarea materialelor pentru expoziție (* vezi capătul paginii)
Fiecare lucrare va fi înscrisă separat în expoziție prin trimiterea (sau depunerea) panoului/panourilor și CD-ul (DVD-ul) cu date la Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș, Timișoara str. Ep. Augustin Pacha nr. 8, până în 30 noiembrie 2010, data poștei. Pe colet trebuie menționat: “pentru expoziția națională de arhitectură a_ta 2010” precum și “fără valoare comercială – în scop cultural”. Plata expediției se face de către participant.
În data de 6 decembrie se va întocmi și va fi anunțată pe site-ul anualei lista lucrărilor predate în expoziția concurs.
Lucrările depuse (panouri + CD sau DVD) nu se returnează.

      Publicare
Toate lucrările care îndeplinesc cerințele de participare vor fi admise în expoziții în secțiunile corespunzătoare și publicate pe site-ul „anualei”.
Lucrările nominalizate și premiate precum și cele selecționate de organizatori pentru valoarea lor vor putea fi prezentate în publicații de promovare a „anualei” sau în articole în reviste.
Rugăm toți participanții să regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor și al altor materiale pentru utilizarea lor în site și alte publicații. Organizatorii nu vor fi răspunzători de eventualele probleme în acest sens.

      Juriul
Juriul, unic pentru cele două secțiuni, este alcătuit dintr-un număr de 5 arhitecți dintre care se alege un președinte.
Componența juriului va fi adusă la cunoștiința publicului în cursul lunii octombrie prin intermediul site-ului anualei și prin e-mail-uri către membrii Ordinului.
Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar fără drept de vot care întocmește procesele verbale ce vor fi semnate de toți membrii juriului.
Membrii juriului nu pot participa cu lucrări în secțiunile cu premii.

Juriul expozitiiei concurs - cu premii nationale - din cadrul "anualei timisorene de arhitectura - a_ta 2010" este format din arhitectii:

Johannes Bertleff | exhibit | Brașov
Dorin Ștefan Adam | arhitect | București
Gabriel Adrian Roșca | cooplan | Sibiu
Arpad Zachi | Arhitext | București
Corvin Cristian | arhitect | București

      Premierea
Premierea va fi efectuată de către juriu și se va desfășura în 2 etape :
1/ nominalizarea în care se determină lucrările susceptibile de a primi premii;
2/ acordarea de premii dintre lucrările anterior nominalizate, prin votul secret al fiecăruia dintre membri. Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestații.
Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări la oricare dintre secțiuni, în cazul în care sunt prezentate prea puține lucrări sau acestea nu corespund nivelului stabilit de acesta. Juriul poate de asemenea stabili împărțirea premiului la mai mulți competitori sau acordarea doar de mențiuni.
De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere. Existența și valoarea acestor premii speciale vor fi anunțate în timp util. Sâmbătă 18 decembrie a.c., în cadrul Serii Arhitecturii se vor anunța toate lucrările care au fost nominalizate și se vor acoda premiile.

      Calendarul expozițiilor cu premii al anualei
8 noiembrie – termenul limită al trimiterii lucrărilor pentru faza I – preselecție
15 noiembrie – anunțarea lucrărilor selecționate
30 noiembrie – termenul limită de trimitere a lucrărilor la expoziția-concurs
6 decembrie – anunțarea lucrărilor trimise la expoziția-concurs
8 decembrie – vernisajul expoziției naționale de proiecte realizate “peste și sub 1000 mp”
11 decembrie – anunțarea nominalizărilor
19 decembrie – festivitatea de premiere (Seara Arhitecturii)

*avand in vedere data stabilita pentru deschidere a expozitie "1000, plus minus". termenul de predare a panourilor pentru expozitia comcurs nationala se prelungeste pana in 6 decembrie, data inregistrarii in concurs rugam toti concurentii sa se asigure ca lucrarea/lucrarile ajung in timp util pentru expozitie