a_ta 2010
22 noiembrie - 22 decembrie

arhitectura
design
foto
film
conferinte
prezentari

regulament Zilele Filmului de Arhitectura
Fisiere
fisa_de_inscriere_ZFA.doc
regulament_-_Zilele_Filmului_de_Arhitectura.pdf

ZILELE FILMULUI DE ARHITECTURĂ
Timișoara, 26-27 noiembrie 2010

      Organizatori
„anuala timișoreană de arhitectură” – a_ta 2010 – este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România acordat din Timbrul Arhitecturii, în colaborare cu revista “de arhitectură”.
      Ediția 2010
Pornind de la aserțiunea lui Alan Kay din 1971: “Cea mai bună cale de a ne prezice viitorul este să-l inventăm” – să-l născocim, imaginăm, plăsmuim – cum preferați ( “The best way to predict our future is to invent it”) – “anuala timișoreană de arhitectură a_ta 2010”, ajunsă anul acesta la cea de-a patra ediție, își propune ca prin conferințe, expoziții, mese rotunde, publicații, film și fotografie să identifice modelele unui posibil viitor – acele lucruri și concepte care se construiesc astăzi deja la timpul care urmează.
     Secțiunea film de arhitectură
Pentru a avea o imagine cât mai cuprinzătoare asupra arhitecturii așa cum este ea reflectată de alte arte, ediția din acest an al „anualei timișoreane de arhitectură” – va cuprinde și o secțiune de film, din categoria documentar și animație, având ca subiect arhitectura desfășurată sub genericul Zilele Filmului de Arhitectură – Timișoara 2010. În cadrul evenimentului va fi prezentată o selecţie de filme realizată de organizatori, precum și o selecție dintre filmele trimise în concurs. Alte evenimente culturale cum ar fi conferințele şi dezbaterile vor avea loc odată cu proiecțiile de film.
      Program
CinemA – o competiţie a filmelor de scurt metraj din categoria documentar și animație selecționate de organizatori dintre cele înscrise în competiție;
PanoramA – o selecție necompetitivă realizată de organizatori, conferințe și masă rotundă
     Participanți
La secțiunea film de arhitectură pot participa studenți la arte și arhitectură, arhitecți și profesioniști din domeniul filmului și media, individual sau în colectiv (echipe de realizatori, case de producție, firme de publicitate).
Participanții care doresc să înscrie filmele în competiție (realizatori independenți sau în echipe, case de producție, firme de publicitate, etc.) trebuie să dețină toate drepturile de autor, incluzând aici drepturile de înscriere și de proiecție a filmelor, drepturile de autor ce revin celorlalți membri ai echipei și asupra coloanei sonore.
Toți participanții trebuie să regleze în avans față de înscrierea filmelor în concurs orice fel de probleme de copyright, organizatorii nefiind răspunzători de eventualele probleme în acest sens.
     Criterii de înscriere
În competiție pot fi înscrise filme din categoriile:
– documentare de scurt metraj (biografic, despre un eveniment, o performanță live sau un eveniment ficțional, analiză sociologică sau etnografică, expose, interviu, complilație din alte filme, examinarea unui subiect specific, etc.) cu durata de maximum 30 minute;
– animație (indiferent de tehnica folosită) cu durata de maximum 10 minute.
Tematica filmelor la toate categoriile este – arhitectura.
Toate filmele trebuiesc să fi fost realizate în ultimii 2 ani.
Filmele care nu sunt vorbite în limba romană trebuie să fie subtitrate în română, subtitrarea și filmul fiind în fișere separate. Filmele vorbite în română pot avea și subtitrare în engleză, subtitrarea și filmul fiind, la fel, în fișiere separate.
Un participant poate trimite mai multe filme, organizatorii hotărând care vor intra în competiție.
Pentru a putea fi luați în considerare pentru selecție, participanții trebuie să trimită până la data limită specificată:
– formularul de înscriere, imprimat și semnat
– filmului propus spre selecție pe DVD (standard, nu Blu-Ray);
– sinopsisul filmului sub formă de fișier electronic;
– o fotografie și un CV succint al realizatorului (realizatorilor) sub formă de fișiere electronice;
Pe lângă acestea, concurenții pot trimite în format digital, pe același DVD sau separat, și un articol pentru presă de prezentare a creației, prezența sau absenţa acestuia neinfluenţând selecţia.
Pe un singur DVD se pot prezenta mai multe filme, singura condiție fiind ca ele să aparțină aceluiași participant, filmele să fie puse în foldere distincte, să conțină toate elementele cerute, iar pe copertă să existe numele participantului și titlul fiecărui film.
Nu se percepe nici-o taxă de înscriere.
Filmele vor fi trimise pe adresa Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș str. Diaconu Coresi nr.12. Timișoara. Pe plic trebuie menționat: “pentru Zilele Filmului de Arhitectură – Timișoara 2010” precum și “fără valoare comercială – în scop cultural”. Într-un plic pot fi introduse mai multe DVD-uri, singura condiție fiind ca ele să aparțină aceluiași participant.
Plata expediției se face de către participant.
     Formate acceptate
Filmele trimise trebuie să fie la 720p sau 1080p în format avi, mp4, mkv.
     Termenul limită de înscriere
Filmele trebuie trimise în timp util, astfel încât să ajungă la adresa menționată până la data de 19 noiembrie 2010, inclusiv.
Trimiterea filmelor nu înseamnă includerea acestora în program. Cu toate acestea, fiecare film va fi vizionat cu mare atenţie, iar dacă filmul este ales se va primi o înștiințare oficială prin e-mail, cu condiția ca acesta să fie menționat în formularul de înscriere.
Rezultatele selecției vor fi publicate pe website-ul anualei pana la 24 noiembrie 2010, cel târziu.
Niciun DVD screener trimis nu va fi returnat, chiar dacă filmul nu a fost selecţionat.
     Selecția
Conducerea executivă evenimentului va decide filmele care vor fi prezentate, ordinea screening-urilor, precum şi datele acestora. Nici un film selecţionat nu poate fi retras din programul oficial după ce a fost confirmat oficial prin postarea pe internet și/sau trimiterea de e-mail.
     Juriul
Juriul, unic pentru toate secțiunile, este alcătuit dintr-un număr de 3 persoane dintre care se alege un președinte. Componența juriului va fi adusă la cunoștiința publicului în prima parte a lunii noiembrie prin intermediul site-ului anualei și prin alte mijloace (presă, televiziune, asociații, etc).
Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar fără drept de vot care întocmește procesele verbale ce vor fi semnate de toți membrii juriului.
Membrii juriului nu pot participa cu lucrări la secțiunea competitivă.

Membrii juriului:
designer Tudor Vreme
designer Eugen Neacșu
arhitect Cristian Blidariu
     Premii
Premiu este unic pentru cele două categorii, documentar și animație. În cazurile justificate de nivelul sau numărul filmelor prezentate, juriul poate hotărî să acorde premii distincte pe cele două secțiuni și/sau mențiuni. Valoarea și natura premiilor și mențiunilor va fi comunicată în prima parte a lunii noiembrie.
     Premierea
Premierea va fi efectuată de către juriu și se va desfășura în 2 etape :
1/ nominalizarea în care se determină lucrările susceptibile de a primi premii
2/ acordarea de premii dintre lucrările anterior nominalizate, prin votul secret al fiecăruia dintre membri. Hotărârile juriului nu pot face obiectul niciunor contestații.
Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări, în cazul în care sunt prezentate prea puține lucrări sau acestea nu corespund nivelului stabilit de acesta. Juriul poate de asemenea stabili împărțirea premiului la mai mulți competitori sau acordarea doar de mențiuni.
De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere. Existența și valoarea acestor premii speciale vor fi anunțate în timp util.
În cadrul Serii Arhitecturii se vor anunța toate lucrările nominalizate și se vor acoda premiile.
     Materiale publicitare și evenimente ulterioare
Participanții cedează organizatorilor evenimentului dreptul de reproducere a fotografiilor, inclusiv printscreen-uri după film, și/sau a unor fragmente care să nu depășească 3 minute din propriul film pentru promovarea în publicațiile evenimentului, în presă, în programe de televiziune și pe Internet. Fragmentele din filmele participante postate pe internet vor putea fi păstrate în arhiva site-ului pe termen nelimitat.
Participanții cedează organizatorilor evenimentului dreptul de a folosi filmele din competiție pentru proiecții ulterioare festivalului (maxim 5 proiecții și 5 apariții la TV). Filmele vor fi folosite pentru aceste proiecții numai după înștiințarea prealabilă a celui care a înscris filmul în competiție.
     Acordul asupra regulilor
Organizatorii își rezervă dreptul de a lua orice decizie privitoare la aspecte neprevăzute de către prezentul regulament. Pentru motive fortuite, organizatorii vor putea să anuleze, să întârzie, să scurteze, să întrerupă desfășurarea manifestării, fără recurs posibil.
Toţi participanţii acceptă aceste reguli odată cu trimiterea filmelor spre a fi înregistrate în competiţie. În caz de ambiguitate în interpretarea prezentului regulament, ultimul cuvânt îl are comitetul de organizare.